Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

« ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ ФОСФАТІВ НА АНІОНІТАХ ТА СТВОРЕННЯ БЕЗВІДХОДНОЇ ПЕРЕРОБКИ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ

УТИЛІЗАЦІЯ “ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ” У СКЛАДІ НОВОГО ЕФЕКТИВНОГО СОРБЕНТУ У ВОДООЧИЩЕННІ

УДК 628.542.61

C. O. Кирій, І. В. Косогіна, І. М. Астрелін, В. Ю. Мосіюк

Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

e-mail: kosogina@email.ua

Перевірено ефективність реагентів, що були синтезовані з використанням “червоного шламу” від сполук органічного походження. Встановлено достатньо високу сорбційну ефективність барвника “Активний яскраво-блакитний КХ”. При вихідних концентраціях барвника 10, 30, 50 мг/дм3 досягається вилучення барвника на 84…100% за наступних умов: рН середовища 4…4,3, доза сорбента 12 г/дм3, тривалість сорбції 150 хв.

Ключові слова: червоний шлам, сорбційний реагент, сорбція, утилізація, відходи, водоочистка.

Для цитування: Кирій, C.O., Косогіна, І.В., Астрелін, І.М., Мосіюк, В.Ю. ВВТ НТВ (2017) 21:3. | Скачати (PDF)

06.07.2017 at 9:08 pm