Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (НІКЕЛЬ) ІЗ СТІЧНИХ ВОД »« ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ВОДООЧИЩЕННЯ

ВИЛУЧЕННЯ ІНДИГО КАРМИНУ З ВОДИ ФЛОТОЕКТРАКЦИЄЮ

УДК 622.765:542.61:546

Т. І. Обушенко, Н. М. Толстопалова, Ю. М. Холмецька

Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

e-mail: tio63@mail.ru

Результати, що представлено, є логічним продовженням досліджень з флотоекстракційного вилучення барвників на прикладі модельних разчинів індиго карміну (ІК). Метою представленої роботи було вивчення основних закономірностей видалення ІК флотоекстракцією. Індиго кармін (ІК, C16H8N2Na2O8S2), аніонний барвник, вилучали з водного розчину флотоекстракцією ІК – гексадецилпіридинію бромид (ГПБ) комплексу (сублат) в октанол. Експериментально було досліджено вплив на флотоекстракцію наступних параметрів: мольне співвідношення ГПБ:ІК, рН водної фази, тривалість процесу вілучення, природа та об’єм органічного розчинника. Вихідна концентрація барвника 10 мг/дм3. Було отримано, що процес слід проводити при наступних умовах: рН 5, екстрагент – октанол, розмір пор фільтру Шотта 16 мкм, молярне співвідношення ГПБ:ІК = 1:1, тривалість процесу 20 хвил. Згідно отриманим результатам, найбільш висока ступінь вилучення ІК в експерименті складає 95,5%.

Ключові слова: барвник, індиго кармін, гексадецилпіридиній бромід, флотоекстракція, спектрофотометрія.

Для цитування: Обушенко, Т.І., Толстопалова, Н.М., Холмецька, Ю.М. ВВТ НТВ (2017) 21:31. | Скачати (PDF)

05.07.2017 at 9:38 pm