Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ ФОСФАТІВ НА АНІОНІТАХ ТА СТВОРЕННЯ БЕЗВІДХОДНОЇ ПЕРЕРОБКИ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ »« ВИЛУЧЕННЯ ІНДИГО КАРМИНУ З ВОДИ ФЛОТОЕКТРАКЦИЄЮ

ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (НІКЕЛЬ) ІЗ СТІЧНИХ ВОД

УДК 622.765:542.61:546.571

Т. І. Обушенко, Н. М. Толстопалова, О. С. Болелий

Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

e-mail: tio63@mail.ru

Флотоекстракція – комбінований метод, що включає переваги іонної флотації та рідинної екстракції. Це такий процес, при якому сфлотована речовина (сублат) концентрується у тонкому шарі органічної рідини, що знаходиться на поверхні водної фази. Дослідження у застосуванні флотоекстракції для очищення стічних вод від іонів важких металів малочисельні і носять розрізнений та несистематичний характер. Однак така особливість флотоекстракції як можливість багатократної концентрації іонів металів у невеликих об’ємах органічного розчинника незалежно від коефіцієнту розподілу, вказує на перспективність цього методу для очищення стічних вод, забруднених важкими металами з метою їх подальшої регенерації. Вивчено флотоекстракцію іонів нікелю з низькоконцентрованих (20 мг/дм3) водних розчинів з використанням аніонного ПАР – додецилсульфату натрію. Було встановлено, що розгалужені спирти краще утримують сублат, ніж нерозгалужені. Так ізоаміловий спирт більш ефективний для флотоекстракції, ніж пентанол. Досліджена залежність ступеню видалення іонів нікелю від рН середовища, від молярного співвідношення Ni2+ : ПАР. Визначено необхідний об’єм органічної фази. Проведені дослідження флотоекстракційного видалення ііонів нікелю з модельних розчинів дозволили визначити раціональні умови процесу: рН 9, молярне співвідношення Ni2+ : ПАР = 1 : 2, об’єм органічної фази 5 см3. За цих умов ступінь видалення іонів нікелю в ізоаміловий спирт склала 95,85%.

Ключові слова: нікель, флотоекстракція, ступінь видалення, додецилсульфат натрію, сублат.

Для цитування: Обушенко, Т.І., Толстопалова, Н.М., Болелий, О.С. ВВТ НТВ (2017) 21:24. | Скачати (PDF)

06.07.2017 at 8:10 pm