Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

РОЗРАХУНОК ВТРАТИ ГІДРАВЛІЧНОГО НАПОРУ У ФІЛЬТРУЮЧИХ ЗАГРУЗКАХ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ »« ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОКСИДИ БАГАТОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ВИЛУЧЕННЯ ЛІТІЮ З СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ

НОВИЙ ТЕСТ-ОБ’ЄКТ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНЕЗАРАЖЕНОЇ ВОДИ

УДК 628.166 + 582.288

О. С. Болгова, М. М. Саприкіна, В. В. Гончарук

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ, Україна

e-mail: saprikinam@yandex.ua

Проведено моніторинг джерел водопостачання та водопровідної води м. Києва. Встановлено, що гриби роду Candida зустрічаються повсюдно. Показано, що ці мікроскопічні гриби більш стійкі до дії різних дезінфектантів у порівнянні з санітарно-показовим мікроорганізмом Escherichia coli. Запропоновано новий тест-об’єкт для оцінки якості знезараженої води.

Ключові слова: вода, моніторинг, методи знезараження, тест-об’єкт для оцінки якості знезараженої води.

Для цитування: Болгова, О.С., Саприкіна, М.М., Гончарук, В.В. ВВТ НТВ (2016) 20:3 | Скачати (PDF)

04.04.2017 at 8:34 pm