Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДО РОЗРАХУНКУ ВОДНО-ХІМІЧНИХ РЕЖИМІВ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ З ВИПАРОВУВАЛЬНИМИ ОХОЛОДЖУВАЧАМИ

Є. В. Кишневський,  В. О. Кишневський,  В. В. Чиченин

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

e-mail: twf61@yandex.ru

Викладено метод прогнозування сольового складу зворотних систем охолодження з випаровувальними охолоджувачами (градирнями). Показано, що при використанні існуючих методів розрахунку і прогнозування похибка може складати 7% та більше.

Ключові слова: охолодження, градирня, водно-хімічний режим, зворотні системи охолодження.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 2:43 pm

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТМУ АЕС НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО І ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ВОДНО – ХІМІЧНОГО РЕЖИМУ З МОЖЛИВІСТЮ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОДІЙ І ЕКСПЕРТНОЮ СИСТЕМОЮ

УДК 621.311

М. А. Смалько1,  И. Ю.Добровольска2, В. Л. Михайловський1

1 – ТОВ “Енвітек”, 2 – ОП “Запорізька АЕС” державного підприємства національної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”, м. Енергодар

e-mail: vrhl3048@mgw.npp.zp.ua

Представлені результати щодо підвищення ефективності експлуатації тепломеханічного устаткування (ТМУ) АЕС з реакторами типу ВВЕР на основі створення єдиної комплексної системи автоматичного і лабораторного контролю водно-хімічного режиму (ВХР). Створення такої системи дасть можливість оперативно приймати рішення з оптимізації ведення ВХР і підтримці таких фізико-хімічних властивостей теплоносіїв, які б запобігали корозійним пошкодженням конструкційних матеріалів ТМУ і утворенню відкладень на їх поверхнях, тим самим підвищуючи безпеку і ефективність експлуатації устаткування АЕС.

Ключові слова: водно-хімічний режим, єдина комплексна система контролю, корозійні пошкодження.

Скачати (PDF)

, ,
28.09.2010 at 12:55 pm