Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ЗАКОНОМІРНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ КОАГУЛЯЦІЙНОЇ ТА ОКИСНОЇ ОБРОБКИ СТІЧНИХ ВОД З РЕГЕНЕРАЦІЄЮ ОСАДІВ ВОДООЧИЩЕННЯ

УДК 628.543

І.В. Косогіна, І.М. Астрелін, А.О. Кухар

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: kosogina@gala.net

Досліджено фізико-хімічні закономірності і механізм процесу комплексного коагуляційного та окисного очищення стічних вод, забруднених поверхнево-активними речовинами та барвниками. Виявлено основні закономірності регенерації цінних компонентів осадів, які утворюються після комплексної обробки стічних вод. Встановлено високу ефективність використання регенерованого розчину коагулянту для знебарвлення типових стічних вод у поєднанні зі свіжим розчином феруму (II) сульфату.Ступінь знебарвлення залишається високим протягом чотирьох рециклів і перевищує 90% при дозі Fe 120 мг/дм3.

Ключові слова: комплексна коагуляція, окисне очищення, стічні води, ПАР, осад.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 12:58 pm