Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ

УДК 628.16:658.512:681.5

Г.О.Статюха, А.М.Шахновський, Я. Єжовський*, А.Єжовська *, О.О.Квітка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” , м. Київ

e-mail: ArcadyShakhn@mail.ru

*RzeszówUniversityofTechnology, DepartmentofChemicalandProcessEngineering, Poland

e-mail:  ichjj@prz.edu.pll

Робота присвячена деяким практичним аспектам проектування і промислового впровадження схем водоспоживання, водоочищення та водовідведення. У фокусі досліджень: застосування статистичного аналізу до вивчення зібраних на виробництві вихідних даних для модернізації схем водоспоживання, а також заснована на модельному підході оцінка доцільності впровадження схем водоспоживання у експлуатацію. Запропоновані підходи можуть бути застосовані на різних рівнях ієрархії технологічних схем водного господарства промислового підприємства.

Ключові слова: схема водоспоживання, оптимізація, промислове впровадження, підготовка даних, заснований на моделюванні сценарій.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 1:01 pm