Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ISD ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІДВОСТУПЕНЕВОЇЗВОРОТНООСМОТИЧНОЇУСТАНОВКИ

УДК 628.165 : 66.081

П.В.Стендер1, В.Р.Поляков1, П.В.Козлов1, Т.П.Одиноких2

1 – ТОВ НВО “Екософт”, 2 – ВАТ “ концерн Стирол”

e-mail: pstender@voda.com.ua

 

В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти впровадження принципу ISD, що базується на застосуванні комбінації мембранних елементів з різною селективністю та проникністю при проектуванні двоступеневих зворотноосмотичних установок. Описано досвід застосування принципу ISD, який було вперше впроваджено на Україні під час заміни 144 мембранних елементів в зворотноосмотичній установці, що експлуатується на одному з підприємств хімічної галузі. Виконані розрахунки декількох варіантів комбінацій зворотноосмотичних елементів для реконструкції діючої установки.

Досвід впровадження принципу ISD засвідчив його високу ефективність, а також показав можливість суттєвого підвищення продуктивності двоступеневих зворотноосмотичних установок за умов збереження високої якості перміату та зниження експлуатаційних витрат.

Ключові слова: зворотний осмос, мембранні елементи, принцип ISD, перміат, селективність.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 12:57 pm