Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ДІЇ ІНГІБІТОРІВ ФОУЛІНГУ МЕМБРАН ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

УДК 628.161.3 

Є. О. Орестов, Т. Є. Мітченко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: e.orestov@gmail.com 

У статті наведено огляд фосфонатних сполук та полімерних похідних акрилової кислоти із різними функціональними групами — двох основних класів сучасних інгібіторів утворення фоулінгу мембранних елементів зворотного осмосу, які використовуються в процесах водопідготовки. Наведено короткі характеристики різних видів фоулінгу — колоїдного, органічного, неорганічного та біофоулінгу, особливу увагу приділено фізико-хімічним засадам процесу утворення кристалів малорозчинних солей із перенасичених розчинів та відкладення цих кристалів на поверхні мембрани (явище скейлінгу), а також чинникам, що впливають на скейлінг. Розглянуто основні механізми дії інгібіторів різних класів — пороговий ефект, ефект деформації та ефект диспергування. Проаналізовано фізико-хімічні чинники, що визначають ефективність дії інгібіторів за механізмом порогового ефекту. Подано перелік основних представників фосфонатних та полімерних реагентів, особливості, спектр та принцип дії, переваги і недоліки кожного, а також наведено основні сучасні комерційні антискаланти, що виготовляються із застосуванням цих реагентів. Представлено інформацію про форми та способи застосування сучасних антискалантних реагентів, зокрема, з використанням у якості носіїв реагентів різноманітних фільтрувальних матеріалів, передусім, йонообмінних смол.

Ключові слова: фоулінг, пороговий ефект, фосфонати, поліакрилати, зворотний осмос.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.07.2013 at 4:12 pm

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ISD ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІДВОСТУПЕНЕВОЇЗВОРОТНООСМОТИЧНОЇУСТАНОВКИ

УДК 628.165 : 66.081

П.В.Стендер1, В.Р.Поляков1, П.В.Козлов1, Т.П.Одиноких2

1 – ТОВ НВО “Екософт”, 2 – ВАТ “ концерн Стирол”

e-mail: pstender@voda.com.ua

 

В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти впровадження принципу ISD, що базується на застосуванні комбінації мембранних елементів з різною селективністю та проникністю при проектуванні двоступеневих зворотноосмотичних установок. Описано досвід застосування принципу ISD, який було вперше впроваджено на Україні під час заміни 144 мембранних елементів в зворотноосмотичній установці, що експлуатується на одному з підприємств хімічної галузі. Виконані розрахунки декількох варіантів комбінацій зворотноосмотичних елементів для реконструкції діючої установки.

Досвід впровадження принципу ISD засвідчив його високу ефективність, а також показав можливість суттєвого підвищення продуктивності двоступеневих зворотноосмотичних установок за умов збереження високої якості перміату та зниження експлуатаційних витрат.

Ключові слова: зворотний осмос, мембранні елементи, принцип ISD, перміат, селективність.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 12:57 pm