Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВОДА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ

УДК 504.064+582.288

М.М. Саприкіна1, А.В. Руденко2, Н.М. Макодай1, В.В. Гончарук1

1- Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ

2- Інститут урології АМН України, м. Київ

e-mail: saprikinam@yandex.ru

Виявлено опортуністичні мікроміцети в поверхневих водоймах та водопровідній воді. Показано присутність грибів роду Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium як в поверхневих водоймах, в межах від 3 КУО/100 см3 до 10 КУО/100 см3, так і у водопровідній воді, численність котрих коливається від 2 КУО/100 см3 до 5 КУО/100 см3. Відмічено домінування дріжджеподібних форм мікроміцетів, а саме Candida albicans, Rhodotorula glutines і т.п. в межах від 1·102 КУО/100 см3 до 1·10КУО/100 см3 в поверхневих водоймах і до 50 КУО/100 см3 в водопровідній воді. Встановлено вплив температури, органічних речовин на кількісний ріст мікроміцетів.

Ключові слова: поверхневі води, водопровідна вода, моніторинг, мікроміцети, санітарно-показові мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.07.2013 at 3:46 pm