Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ З ВОДИ БІОЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ CЛАБКОКИСЛОТНИМ КАТІОНІТОМ

УДК 628.161.2:66.081

М. О. Сусь, Т. Є. Мітченко, Н. В. Макарова,

Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

e-mail: msus87@gmail.com

Робота присвячена дослідженню механізму взаємодії полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) із слабкокислотним катіонітом та характеру впливу ряду факторів на сорбцію ПГМГ катіонітом для організації ефективного процесу видалення надлишку ПГМГ з води.

Встановлено, що ПГМГ взаємодіє з катіонітом за іонообмінним механізмом. Крім того, показано, що ефективність сорбції ПГМГ залежить від форми катіоніту та іонного складу води.

Ключові слова: ПГМГ, слабкокислотний катіоніт, механізм взаємодії, вплив факторів, ефективність сорбції.

Скачати (PDF)

, , , ,
27.09.2010 at 12:01 am