Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ ТИТАНОВИМ І АЛЮМІНІЄВИМИ КОАГУЛЯНТАМИ

УДК 541.18.046+628.16

А.В. Мамченко, Н. Г. Герасименко, Т.А. Пахарь

Інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України, м. Київ

e-mail: n_gera_56@ukr.net

Вивчена порівняльна ефективність титанілсульфату, сульфату алюмінію (СА), основного сульфату (ОСА 2,0) і основного хлориду (5/6 ОХА) алюмінію при  дефторуванні води залежно від рН (8,0 – 6,3) і лужності.(5,0 – 2,0 ммоль/дм3). Проведені дослідження свідчать про вищу ефективність ОСА 2,0 і 5/6 ОХА порівняно з СА в процесі видалення фтору, а цілеспрямоване зниження рН і лужності забезпечує зниження витрати реагентів разом з отриманням питної води необхідної якості. Показано, що використання титанілсульфату як коагулянту в процесі дефторування води є безперспективним.

Ключові слова: дефторування води, коагулянти, рН, зниження витрати реагентів.

Скачати (PDF)

, , ,
28.09.2010 at 12:51 pm