Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ААС ТА АЕС-ІЗП ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ВОДІ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

УДК 616:543.3.:546.137:001.5

І. М.Андрусишина, О. Г.Лампека, І.О.Голуб

Державна установа «Інститут медицини праці АМН України»,м.Київ

e-mail: irina_andrei@voliacable.com

Вивчено вміст 20-ти  хімічних елементів в питній і природній воді різних областей України. Виявлений найбільший вміст арсену, кальцію, кадмію, хлоридів, заліза, літію, свинцю в артезіанській і колодязній  водах. Вміст алюмінію, арсену, хлоридів, заліза і нікелю був найбільшим в природній воді. Як у питній,  так і в природній воді концентрація деяких есенційних елементів була достатньо низькою. Виявлені різнонаправлені зміни токсичних і есенційних елементів можуть несприятливо позначитися на здоров’ї населення і проявитись в порушеннях формування організмів водних гідро біонтів. Проведений порівняльний аналіз двох інструментальних методів ПААС і АЕС-ІЗП свідчить про високу інформативну  значимість методу АЕС-ІЗП в гігієнічній практиці.

Ключові слова: хімічні елементи, вода різного призначення, порівняльний аналіз, ААС, АЕС-ІЗП.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 1:01 pm