Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИДАЛЕННЯ ЗІ СТІЧНИХ ВОД РЕЧОВИН, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГОРМОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАДИЦІЙНИХ ВОДООЧИСНИХ МЕТОДІВ

УДК 628.3

Р. Месарош1, Ш. Барань1,2

1 – Університет Мішкольца, Інститут хімії, 3515 Мішкольц-Эдьєтемварош, Венгрія,

2 – Закарпатський Угорський Інститут ім. Ференца Ракоци II , Берегово, Закарпатськa область, Україна

e-mail: sbarany@uni-miskolc.hu

 Стаття присвячена огляду літератури з проблеми очистки питних та промислових стічних вод від речовин, що впливають на гормональну систему живих істот (речовини типу «ЕДС»). Наведені склад/структура найбільш типових сполук, що впливають на гормональний баланс людини та їхня класифікація, описані шляхи попадання зазначених речовин в оточуюче середовище. Дано короткий аналіз труднощів аналітичного визначення ЕДС – речовин. Критично розглянуті основні методи видалення даних забруднювачів з вод різного походження: коагуляція, адсорбція на активованому вугіллі, окислення озоном і хлором, біологічні і мембранні методи. Список літератури містить 25 посилань.

Ключові слова: речовини, гормональна система, живі організми, склад і класифікація, стічні води, очищення, коагуляція, адсорбція, активоване вугілля, деструкція, озон, хлор, біологічне очищення, мембранні методи.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , , , , , ,
19.07.2013 at 3:22 pm

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ТЕОРІЯ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС (ПОВІДОМЛЕННЯ 2)

УДК 66.066.3+544.022.822:66-94.941

А.К. Запольський

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

e-mail: tnrtazht@xtf.kpi.ua

З позицій нової фізико-хімічної теорії очищення води коагулюванням, запропонованої автором, розглянуто теоретичні основи гідролізу коагулянтів та процес коагуляції різних забрудників природної води з метою отримання води питної кондиції.

Розглянуто вплив температури, значення рН, йонного складу, перемішування, додавання флокулянтів і каламутників на процес коагулювання. Проаналізовані різні способи подачі коагулянтів в очищувану воду. Особлива увага приділена контактному коагулюванню, яке дозволяє суттєво інтенсифікувати процес підготовки питної води, знизити витрати реагентів та покращити якість очищуваної води.

Ключові слова: коагуляція, сульфат алюмінію, аквакомплекси, гідроксид алюмінію, іонний склад, контактна коагуляція.

Скачати (PDF)

, , , , ,
19.11.2012 at 3:36 pm

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ТЕОРІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ КОАГУЛЮВАННЯМ СУЛЬФАТОМ АЛЮМІНІЮ (ПОВІДОМЛЕННЯ 1)

УДК 66.066.3+544.022.822:66-94.941

А. К. Запольський

Житомирський національний агроекономічний університет, м. Житомир

e-mail: tnrtazht@xtf.kpi.ua

Автором запропонована нова фізико-хімічна теорія очищення води коагулянтами (зокрема сульфатом алюмінію). Вперше виказана думка, що гідратований йон алюмінію у твердому кристалогідраті сульфату (Al2(SO4)3*24H2O) знаходиться у вигляді димеру [Al2(H2O)24]6+. Останній в очищаємій воді за наявності достатнього лужного резерву зазнає гідролітичної полімеризації за схемою:

[Al2(H2O)24]6+ → [Al2(H2O)24(OH)2]4+ → [Al4(H2O)36(OH)6]6+ →

→ [Al6(H2O)36(OH)12]6+ → { [Al2(OH)6]3 [Al6(H2O)36(OH)12]2 }6+міцела→

агрегація міцел в кулеподібні агрегати і ланцюгові структури → пластівці.

Ключові слова : коагуляція, сульфат алюмінію, аквакомплекси, гідроксид алюмінію

Скачати (PDF)

, , ,
06.07.2012 at 12:57 pm

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН З ВОДИ МЕТОДОМ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ

УДК 628.16

Т. Є. Мітченко, О. М. Свєтлєйша

Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

e – mail: aves_@rambler.ru

 

Метод ультрафільтрації набуває все більшого поширення в технологіях підготовки питної води і очищенні стічних вод, як самостійний, а також як стадія перед зворотним осмосом. Досвід експлуатації ультрафільтраційнних елементів показав їх високу ефективність для видалення завислих часток і мікробіологічних забруднень, тоді як ефективність знебварвлення і очищення води від органічних речовин, як правило, нижча від заявленої. Ця проблема актуальна для підготовки води річок дніпровського басейну, однією з особливостей якої є високий вміст гумінових речовин (5-16 мгО2/л). Підвищений вміст  гумінових речовин робить неможливим використання води в технологічних процесах, а також для питних цілей без попереднього очищення. У статті розглянуті основні шляхи збільшення ефективності видалення гумінових речовин на ультрафільтраційних мембранах і зниження ступеня негативної дії ГВ на мембранну поверхню, а саме: модифікації поверхні мембран, комбінації фізичних або хімічних методів з ультрафільтрацією.

Ключові слова: коагуляція, окислення, ультрафільтрація, гумінові речовини, модифікація поверхні мембрани.

Скачати (PDF)

, , , ,
17.02.2012 at 1:35 pm

ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНОЇ ТА КОЛЬОРОВОЇ ВОДИ НА КОНТАКТНИХ ТА БІОПРОЯСНЮВАЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНОЇ ТА КОЛЬОРОВОЇ ВОДИ НА КОНТАКТНИХ ТА БІОПРОЯСНЮВАЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ

УДК 628.1.16

В. О. Орлов, А. М. Орлова , Г. І. Туровська

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: Orlov_Valeriy@list.ru

Наведено теоретичні обґрунтування та результати досліджень з прояснення та знебарвлення природних малокаламутних та кольорових вод на контактних та біопрояснювальних фільтрах.

Ключові слова: контактне фільтрування, коагуляція, біологічне очищення, біопоглинач, носії біоценозу.

Скачати (PDF)

, , , ,
17.02.2012 at 1:14 pm

ПІЛОТНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДИ ВІД ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН МЕТОДОМ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ З КОАГУЛЯЦІЄЮ

О. М. Свєтлєйша1, Т. Є. Мітченко1, І. М. Астрелін1, О. С. Лазарєв1, П. В. Стендер2, П. В. Козлов2

1 – Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ;

2 – ТОВ НВО «Екософт», м. Ірпінь

e-mail: aves_@rambler.ru

У статті представлені результати дослідження процесу кондиціонування дніпровської води з використанням комбінованої технології коагуляції – ультрафільтрації. Особливістю води річки Дніпро є високий вміст гуминовых речовин, що істотно знижує ефективність її кондиціонування, як з використанням традиційних технологій, так і методом ультрафільтрації. Проведені дослідження показали можливість підвищення якості очищеної води за показниками кольоровість і перманганатна окиснюваність при дозуванні коагулянта в потік до стадії ультрафільтрації.

Ключові слова: коагуляція, ультрафільтрація, гумінові речовини, оксихлорид алюмінію.

Скачати (PDF)

, , ,
21.08.2011 at 7:21 pm

СТАБІЛІЗАЦІЯ ВОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

УДК 541.1805

В. Ю. Третиник, В. О. Яременко, Т. В. Сіра

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, м. Київ

e-mail: buttya@mail.ru

 

Розглянуто питання по механізму стабілізації природних дисперсних систем при обробці ПАР та високомолекулярними сполуками. Розвинуто уявлення про переважаючий вплив структурно – механічного фактору в процесах стабілізації алюмосилікатних дисперсій. Визначені відмінності в кінетиці адсорбції макромолекул КМЦ, ОЕЦ, КМОЕЦ із водних розчинів на монтморилоніті, які дозволяють більш суттєво розглянути природу сорбційної взаємодії. Показано особливості стабілізації силікатних суспензій низькомолекулярними ПАР та полімерами. При сорбції низькомолекулярних ПАР спостерігається формування мономолекулярного шару навколо частинок дисперсної фази та проявлення полімолекулярної адсорбції. У порівнянні з ними сорбція макромолекул незначна і здійснюється у вигляді сегментів. По результатам проведених досліджень одержано патент України. Розроблено склад термосолестійких бурових суспензій на основі КМЦ та її похідних, які успішно пройшли дослідно-промислові випробування на площадях  ВО «Укрнафта» та ВО «Туркменгазпром».

Ключові слова: водні дисперсійні системи, поверхнево-активні речовини (ПАР), водорозчинні полімери, карбоксиметилцелюлоза (КМЦ), оксиетилцелюлоза (ОЕЦ), карбоксиметилоксиетилцелюлоза (КМОЕЦ), структурно-механічні властивості, кінетика адсорбції, коагуляція.

Скачати (PDF)

, , , , , , , ,
28.11.2010 at 10:25 pm