Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

Система рецензування

1. Редакція дотримується системи подвійного сліпого рецензування, яка має на увазі, що рецензент та автор не знають один одного.

2. Усі наукові статті, які поступили до журналу, проходять обов’язкову процедуру рецензування

3. На кожну статтю готується дві рецензії різними рецензентами

4. Для проведення рецензування статей, рецензентами можуть бути, як члени редакційної колегії, так і вчені або спеціалісти інших організацій

5. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються головним редактором з урахування створення умов для максимально швидкої публікації статті

6. Рецензування є конфединційним, виключенням може бути тільки заява рецензента про недостовірність або фальсіфікацію матеріалів, викладенних в статті

7. У випадку необхідності коректування статті, вона направляється автору на допрацювання і повина бути повернена у виправленному вигляді на протязі місяця

8. Стаття, яка не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається

9. Наявність схваленої рецензії не є достатньою підставою для опублікування статті, кінцеве рішення приймає редакційна коллегія журналу

10. Після прийняття рішення про публікацію/відмову в публікації наукової статті редакція інформує автора.