Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

Зразки статей

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ISD ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДВОСТУПЕНЕВОЇ                                                ЗВОРОТНООСМОТИЧНОЇ УСТАНОВКИ
     П. В. Стендер, В. Р. Поляков, П. В. Козлов, Т. П. Одиноких
     №1(1). С. 40-46

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПЕРХЛОРАТІВ У ВОДАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
     І.М. Андрусишина
     №2(12). С. 34-43

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ДІЇ ІНГІБІТОРІВ ФОУЛІНГУ МЕМБРАН ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ТА ШЛЯХИ                                              ЇХНЬОГО ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
     Є. О. Орестов, Т. Є. Мітченко
     №2(12). С. 3-17

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГЕНЕРАЦІЇ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ У ФІЛЬТРАХ                                  ДООЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
     Л.А. Савчина
     №2(12). С. 25-33

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН З ВОДИ МЕТОДОМ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ
     Т. Є. Мітченко, О. М. Свєтлєйша
     №3(5). С. 16-31

ЗНЕШКОДЖЕННЯ БІОЦИДІВ В ПРОМИСЛОВІЙ ВОДОПІДГОТОВЦІ
     Terry M. Williams, Heather R. McGinley, Paul L. Wood
     №3(9). С. 13-24

РОЗРОБЛЕННЯ НАНОФІЛЬТРАЦІЙНИХ МЕМБРАН З АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ МЕТОДОМ „LAYER BY LAYER” З        ВИКОРИСТАННЯМ ГУАНІДИНВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ
     В.В. Коновалова, Г.А. Побігай, С. Г. Бартош, А.Ф. Бурбан, М. Л. Брюнінг
     №3(9). С. 62-71

РАКОПОДІБНІ ЯК БІОМАРКЕРИ ЗАБРУДНЕННЯ ЧОРНОГО МОРЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
     А.В. Андрусишин, В.П. Загоруй, І.М. Андрусишина
     №4(6)-1(7). Стр. 55-61

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГІБРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ          ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДОМІШКАХ As (III) І As (V) У ВОДІ
     З. Малецький, Т. Мітченко, Н. Макарова, О. Шевчук, Є. Коломієць
     №4(6)-1(7). С. 21-30

ВИДАЛЕННЯ ЗІ СТІЧНИХ ВОД РЕЧОВИН, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГОРМОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ЗА                        ДОПОМОГОЮ ТРАДИЦІЙНИХ ВОДООЧИСНИХ МЕТОДІВ
      Р. Месарош, Ш. Барань
     №4(10)-1(11). С. 26-35