Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

УТИЛІЗАЦІЯ “ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ” У СКЛАДІ НОВОГО ЕФЕКТИВНОГО СОРБЕНТУ У ВОДООЧИЩЕННІ »« ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (НІКЕЛЬ) ІЗ СТІЧНИХ ВОД

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ ФОСФАТІВ НА АНІОНІТАХ ТА СТВОРЕННЯ БЕЗВІДХОДНОЇ ПЕРЕРОБКИ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ

УДК 504.45.058: 628.161.2: 628.3

М. Д. Гомеля1, А. І. Петриченко1, Г. Г. Трохименко2, Я. П. Мартинюк1

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
2Національний університет суднобудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

e-mail: Petalig33@gmail.com

Фосфор є одним з продуктів метаболізму або деградації мікроорганізмів, але його надлишок призводить до прискореної евтрофікації. Основна причина евтрофікації – надмірна концентрація поживних речовин у воді, в тому числі фосфатів. Серед існуючих методів очищення води від фосфатів найбільш ефективним і дешевим методом є іонний обмін. Цей метод є переважаючим через можливість переробки регенераційних розчинів для отримання рідких добрив або інших корисних продуктів. В якості іонообмінних матеріалів використовувалися високоосновний аніоніт AB-17-8 і низькоосновний аніоніт Dowex Marathon WBA. Як середовище використовували дистильовану і водопровідну воду, близьку за характеристиками до стічних вод Бортницької станції аерації. Було показано, що обмінна ємність аніоніту Dowex Marathon WBA є низькою для фосфатів і його використання для видалення фосфатів недоцільне. Високоосновний аніоніт AB-17-8 в хлоридній та в лужній формі забезпечує ефективне видалення фосфатів з модельних розчинів. Вивчено вплив конкуруючих сполук сульфатів і хлоридів у водопровідній воді на ефективність сорбції фосфат-аніонів. Досліджено процеси регенерації з використанням розчинів хлориду натрію або амонію в концентрації 10-15%. Запропоновано спосіб видалення заважаючих сполук сульфатів з регенераційних розчинів у вигляді гіпсу, що дозволить повторно використовувати ці розчини для регенерації аніоніту.

Ключові слова: іонний обмін, фосфати, сульфати, струвіт, хлорид амонію.

Для цитування: Гомеля, М.Д., Петриченко, А.І., Трохименко, Г.Г., Мартинюк, Я.П. ВВТ НТВ (2017) 21:12. | Скачати (PDF)

06.07.2017 at 8:40 pm