Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИЛУЧЕННЯ ІНДИГО КАРМИНУ З ВОДИ ФЛОТОЕКТРАКЦИЄЮ »« ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ В ГРАДИРНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ВОДООЧИЩЕННЯ

УДК

О. М. Квартенко

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

e-mail: as-755@rambler.ru

Метою даної роботи є дослідження взаємного впливу основних показників якості води на вибір технологічних схем та водоочисного обладнання, розробка класифікатора технологій очищення багатокомпонентних підземних вод. В результаті проведених аналітичних та експериментальних досліджень встановлена актуальність цього завдання. Наведено взаємозв’язок комплексу розчинених у підземних водах сполук (заліза, мангану, органічних кислот, газів, азот амонійного, фтору) із величинами рН – Еh, бікарбонатної лужності середовища та присутністю залізобактерій. Вказані основні фактори зовнішнього середовища, які впливають на інтенсивність метаболізму залізобактерій. Розроблена структурна схема взаємного зв’язку інгредієнтів які входять до складу підземних вод різного фізико – хімічного складу. За результатами досліджень, розроблено класифікатор технологій водоочищення багатокомпонентних гідрокарбонатних підземних вод. Показано, що ефективність використання існуючих методів водоочищення напряму залежить від комбінаторики якісного складу підземних вод. Встановлено, що при обґрунтуванні вибору ефективної технології водоочищення необхідно враховувати наступні фактори: форму сполук заліза у природній воді, величини рН – Eh та бікарбонатної лужності, наявність розчинних органічних речовин та газів.

Ключові слова: вибір технологій водопідготовки, класифікатор технологій.

Для цитування: Квартенко, О.М. ВВТ НТВ (2017) 21:39. | Скачати (PDF)

05.07.2017 at 8:54 pm