Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

Редакційна колегія

Головний редактор

І.М. Астрелін, д.т.н., проф., засл. діяч науки і техніки України, Національний технічний університет України “КПІ” (Україна)

Заступник головного редактора

Т.Є. Мітченко, д.т.н., проф., Національний технічний університет України “КПІ” (Україна)

Редактор

Ю. Феденко, Національний технічний університет України “КПІ” (Україна)

Відповідальний секретар

О.М. Свєтлєйша, к.т.н., Всеукраїнське Водне Товариство Громадська Організація «Вотернет», (Україна)


Члени редакційної колегії

В.В. Стрелко, д.х.н. проф., акад. НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (Україна),

Б.Ю. Корнілович, д.х.н., проф., член-кор. НАН України, Національний технічний університет України “КПІ” (Україна),

Ю.С. Дзязько, д.х.н., Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (Україна),

Г.І. Корчак, д.м.н., Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України (Україна),

О.В. Лінючова, д.т.н., проф., Національний технічний університет України “КПІ” (Україна),

Ю.В. Нижник, к.т.н., Національний технічний університет України “КПІ” (Україна),

М.Д. Гомеля, д.т.н., проф., Національний технічний університет України “КПІ” (Україна),

Т.В. Стрикаленко, проф., д.м.н., академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, Одеська Національна Академія Харчових Технологій (Україна),

В.О. Кишневський, д.т.н., проф., Одеський національний політехнічний університет (Україна)


Міжнародна редакційна рада

Н. Кабай, д.х.н., проф., Егейський університет (Туреччина),

М. Арда, д.х.н., проф., Егейський університет (Туреччина),

Д. Муравйов, PhD, проф., Автономний Університет Барселони (Іспанія),

В. Гітіс, PhD, проф., Університет імені Бен-Гуріона в Негеві (Ізраіль),

Н.І. Фруміна, PhD, Університет імені Бен-Гуріона в Негеві (Ізраіль),

Х. Ратнавіра, PhD, проф., Норвезький Університет Природничих Наук (Норвегія),

Р.Х. Хамізов, д.х.н., проф., Інститут геохімії та аналітичної хімії РАН (Росія),

І.П. Козятник, к.х.н., Університет Умео (Швеція),

В.О. Іванов, д.т.н., проф., Московський державний університет (Росія),

З.В. Малецький, к.т.н., Норвезький Університет Природничих Наук (Норвегія)