Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

Редакційна етика

Редакційна етика розповсюджується на взаємовідносини працівників редакції між собою, з головним редактором, з авторами публікацій, а також на правила оцінки наукової та практичної цінності рукопису, його відповідності тематиці та формату журналу.
Основними принципами етичної поведінки усіх сторін, які приймають участь в процесі публікації є: ідентифікування та підтвердження у встановленому порядку авторства роботи; підтвердження автентичності джерел;  звітність; конфіденційність.

Обов’язки редактора:

   • Прийняття рішення о публікації статті
   • Конфіденційність
   • Вивчення скарг етичного характеру

Обов’язки авторів:

   •  Гарантування авторства роботи
   • Оригінальність та відсутність плагіату
   • Своєчасне інформування редактору стосовно помилок в опублікованих роботах

Обов’язки рецензентів:

   • Конфіденційність
   • Визнання джерел
   • Об’єктивність
   • Участь в рішеннях редакційної ради.

Редакційна колегія забезпечує дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спілкою.
Представлена до публікації стаття повинна містити отримані авторами нові наукові результати, які раніше ніде не публікувалися.
Для проведення рецензування статей рецензентами можуть бути, як члени редакційної колегії, так і вчені чи фахівці інших організацій.
Для рецензування запрошуються два незалежних експерта.
Рецензування є конфіденційним, винятком може бути лише заяви рецензента про недостовірність або фальсифікації матеріалів, викладених у статті. У разі необхідності коригування статті, вона направляється автору на доопрацювання і повинна бути повернена у виправленому вигляді протягом місяця.
Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання учасника враховувати побажання редакції. Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності – редколегією.
Будь-які дискусійні питання, пов’язані з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, розглядаються редакційною колегією, також як і суперечки про авторство.
У разі підтвердження плагіату чи фальсифікації результатів стаття беззастережно відхиляється.