Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ВОДООЧИЩЕННЯ »« РОЗРАХУНОК ВТРАТИ ГІДРАВЛІЧНОГО НАПОРУ У ФІЛЬТРУЮЧИХ ЗАГРУЗКАХ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ

ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ В ГРАДИРНІ

УДК

О. А. Карадасевіч, В. В. Чіченін, В. Г. Ахрамеєв, Н. В. Демченко

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

e-mail: twf.onpu@gmail.com

В роботі розглянуті фізико-хімічні процеси, що проходять при взаємодії водної середи та атмосферного повітря в градирнях, та викладено результати ексергетичного аналізу процесів що проходять в них. З’ясовано співвідношення енергетичних і ексергетичних потоків, пов’язаних з масообміном і теплообміном. Виконано оцінку ефективності перетворень ексергії в градирні. Запропоновано механізм визначення втрат ексергії в локальних процесах масообміну, теплообміну і дисипативних проявів, що мають місце в градирні.

Ключові слова: -

Для цитування: Карадасевіч, О.А., Чіченін, В.В., Ахрамеєв, В.Г., Демченко, Н.В. ВВТ НТВ (2017) 21:50. | Скачати (PDF)

05.07.2017 at 8:40 pm