Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

НОВИЙ ТЕСТ-ОБ’ЄКТ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНЕЗАРАЖЕНОЇ ВОДИ »« БАРБОТАЖНІ ХІМІЧНІ ЕФЕКТИ: ЇХ ВИДИ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПРОЯВИ

ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОКСИДИ БАГАТОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ВИЛУЧЕННЯ ЛІТІЮ З СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ

УДК 544.726.3

М. О. Чабан1, О. В. Пальчик1, Л. М. Рождественська1, С. Л. Василюк1, В. М. Лінков2

1Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної Академії Наук України, м. Київ, Україна
2Університет Вестерн Кейп, м. Бельвілль, Республіка Південна Африка

e-mail: mary.chaban@gmail.com

Оскільки літій є одним з найбільш затребуваних матеріалів для виробників електроніки, представляє інтерес розглянути альтернативні джерела його отримання. У статті проаналізовано основні джерела видобутку літію, світові запаси і динаміка його видобутку. Нами розглянута можливість отримання літію з морської води сорбційним методом. Проведена порівняльна характеристика сорбційних матеріалів на основі оксидів багатовалентних металів, визначені параметри їх структури. Методом фазового рентгеноструктурного аналізу встановлено будову сорбентів. Показано, що титан-марганцевий сорбент є композитним матеріалом, що складається з частинок TiO2, рутилу, покритих аморфним MnО2. Методом електронного парамагнітного резонансу встановлено валентний стан марганцевої компоненти в структурі сорбенту. Отримано ізотерми адсорбції літію з розчинів, що моделюють морську воду. Досліджено вплив модифікування сорбційних матеріалів методом іонного апплікування. Показано, що найбільшу сорбційну ємність по іонам Li+ має титан-марганцевий сорбент.

Ключові слова: літій, композитний матеріал, оксид титану, титан-марганцевий сорбент, апплікування.

Для цитування: Чабан, М.О., Пальчик, О.В., Рождественська, Л.М., Василюк, С.Л., Лінков, В.М. ВВТ НТВ (2016) 20:8. | Скачати (PDF)

04.04.2017 at 8:18 pm