Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ЕКСЕРГЕТИЧНОЇ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ В ГРАДИРНІ »« НОВИЙ ТЕСТ-ОБ’ЄКТ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНЕЗАРАЖЕНОЇ ВОДИ

РОЗРАХУНОК ВТРАТИ ГІДРАВЛІЧНОГО НАПОРУ У ФІЛЬТРУЮЧИХ ЗАГРУЗКАХ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ

УДК 621.187, 621.131

В. І. Гаращенко, О. В. Гаращенко, Є. З. Маланчук

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

e-mail: v.i.harashchenko@nuwm.edu.ua

Обгрунтовано, що для глибокого очищення технологічних вод теплоенергетики раціональне використання магнітних фільтрів з феромагнітними гранульованими фільтруючими загрузками, які дозволяють очищати технологічні води з температурою до 500ºС та швидкістю фільтрування до 1000 м/год. В процесі роботи фільтра гранульована загрузка при проходженні через неї потоку водного середовища створює гідравлічний опір, який характеризується втратою гідравлічного напору та коефіцієнтом гідравлічного опору. На основі великої кількості дослідних даних отримано удосконалений вираз для коефіцієнта гідравлічного опору гранульованої фільтруючої загрузки, що складається з кулькових гранул, при значеннях числа Рейнольдса >10 та аналітичне рівняння для визначення втрати гідравлічного напору ΔР. Встановлені аналітичні залежності величини ΔР для фільтруючої загрузки, гранули якої виготовлені як у вигляді кульок, так і у вигляді мініпаралелепіпедів (гранули подрібненої стружки зі сталі 0Х13-40Х13). Порівняльні розрахунки показують, що коефіцієнт гідравлічного опору стружкової загрузки в три рази вище кулькової. Дослідами встановлено, що для кульок d=3,1мм, пористістю ε=0,4 і швидкістю V=(0,4-2) м/с величина втрати напору ΔР в 5-6 разів більша в порівнянні з гранулами d=6 мм, ε=0,42, V=(0,3-1,25) м/с та майже в 10 разів більша в порівнянні з кульками d=7,9мм, ε=0,43, V=(0,3-0,8) м/с. Аналізуючи залежності ΔР від V при різних d можна зробити висновок, що збільшення ΔР при менших d пояснюється геометрією “вікна” (повітряного прошарку) між кульковими гранулами. Розмір “вікна” при менших d буде меншим, тоді швидкість проходження водного потоку збільшується, а, відповідно, збільшується ΔР.

Ключові слова: магнітне очищення, фільтруюча загрузка, гідравлічний опір.

Для цитування: Гаращенко, В.І., Гаращенко, О.В., Маланчук Є.З. ВВТ НТВ (2017) 21:62. | Скачати (PDF)

04.07.2017 at 1:26 pm