Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОКСИДИ БАГАТОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ВИЛУЧЕННЯ ЛІТІЮ З СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ »« БАРБОТАЖНІ ХІМІЧНІ ЕФЕКТИ: ЇХ ВИДИ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПРОЯВИ

БАРБОТАЖНІ ХІМІЧНІ ЕФЕКТИ: ЇХ ВИДИ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПРОЯВИ

УДК 544.353:544.7:550.461

С. В. Кушнір, М. В. Кость

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна

e-mail: M_Kost_2007@ukr.net

Розглянуті можливі молекулярні механізми структурування води та міжфазної поверхні газ/вода у розчинах. Показано, що барботажна активація (БА) відбувається шляхом підвищення структурної температури води і веде до підвищення хімічної активності молекул Н2О та розчиненого кисню. Встановлено, що БА має квазірівноважний характер. Тому при зовнішніх впливах на лініях змін рН і Eh появляються характерні піки або сходинки, які можна використовувати для дослідження взаємодії розчинів з різними твердими матеріалами. Запропонована модель структурних перетворень, яка може пояснити, чому негативно заряджені бульбашки газів утворюють позитивно заряджені краплинки морських аерозолів.

Ключові слова: розчини солей, барботаж пасивних газів, структурна температура води, структурна активація, структурна квазірівновага, хімічна стійкість металів.

Для цитування: Кушнір, С.В., Кость, М.В. ВВТ НТВ (2016) 20:22. | Скачати (PDF)

04.04.2017 at 7:48 pm