Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

Про журнал

Вода і водоочисні технології.

«Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті» – журнал для наукових та технічних спеціалістів водної та суміжною з нею галузей науки і техніки, а також студентів, аспірантів та викладачів ВУЗів.

У журналі особлива увага приділяється питанням науково-технічного обґрунтування процесів підготовки води та їх практична реалізація, науковим аспектам  проблем якості води та водоочищення.

В редакційну колегію журналу входять провідні вчені та спеціалісти в області водопідготовки та водоочищення, як України, так і інших країн.

Журнал дає можливість публікації статей та матеріалів, що містять відомості о наукових та практичних досягненнях та технічних розробках, результатів оригінальних досліджень, що відповідають тематиці журналу.

Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

Журнал входить в перелік видань, рекомендованих ВАК Міносвіти України для публікації результатів дисертації.

Журнал «Вода та водоочисні  технології» публікує матеріали, присвячені:

  • Фізико-хімічним основам водопідготовки;
  • Якості води та методам аналізу;
  • Методам підготовки питної води;
  • Підготовці води для промислових підприємств;
  • Очищенню стічних вод;
  • Безстічним схемам і утилізації;
  • Матеріалам та обладнанню для водопідготовки;
  • Математичному моделюванню та оптимізації;
  • Гігієнічним аспектам водопідготовки та водоочищення;
  • Екологічним проблемам процесів водопідготовки;
  • Воді та здоров’ю;
  • Нетрадиційним підходам та методам в водопідготовці.

Засновниками журналу є Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» та Українська Водна Спілка.